Organisatie

Wilt u ons helpen?

Deze vragen willen we graag samen met u beantwoorden. Daarom nodigen wij onze bezoekers van harte uit om samen met ons hierover van gedachten te wisselen. Mocht u zitting willen nemen in deze klankbordgroep, neemt u dan contact op met een van ons.
Contact opnemen

Behoeften en wensen

Net als andere organisaties worden ook kerken, scholen, sportverenigingen en gemeenschapshuizen geconfronteerd met veranderingen die een nieuwe tijd met zich mee brengt. Zij zijn immers de spiegel van een veranderende samenleving. De veranderende samenleving vraagt om andere en nieuwe combinaties van voorzieningen. Voorzieningen die onder druk staan, maar tegelijkertijd van wezenlijk belang zijn voor het behoud van de leefbaarheid en sociale samenhang. Er dient inzicht te zijn in de behoeften en wensen van de inwoners om de rol van het dorpshuis te versterken dan wel een nieuw karakter te geven.

Daarom wordt uitgegaan van een 2-tal basisvragen:

Wat vinden we als gemeenschap belangrijk? (verandering in behoeften, bevolkingssamenstelling, leefstijl, tijdsbesteding)
Hoe komen we daar? (middelen om te komen tot leefbaarheid in keren/wijken/dorp)