Toekomst

Toekomst missie/visie De Bolderik

Het dorpshuis is een laagdrempelige centrale ontmoetingsplaats dat onderdak biedt aan het verenigingsleven en draagt bij aan tal van functies en voorzieningen die de leefbaarheid van Sleeuwijk ondersteunen. Er wordt met respect met elkaar omgegaan en er wordt rekening met elkaar gehouden bij het gebruik van de (gemeenschappelijke) ruimtes. Met onderstaande aanvulling wordt duidelijk gemaakt hoe vanuit de verantwoordelijkheid en de rol van de beheerder in samenwerking met de stichting, deze doelstelling in de toekomst bereikt moet gaan worden.
Het dorpshuis staat vandaag de dag in een veranderende wereld. De sociale structuren in een dorp werden vroeger in belangrijke mate bepaald door het verenigingsleven. Dat is nu anders. Steeds minder bewoners zijn verbonden aan een vereniging (vergrijzing, bevolkingsafname en individualisering) en veel verenigingen krimpen en houden het hoofd nog maar net boven water. Voor het dorpshuis kan deze ontwikkeling twee risico’s opleveren. Als te eenzijdig op het verenigingsleven wordt gericht, ontstaat er druk op de exploitatie.
Naast het financiële aspect zou dit ook het bestaansrecht van het dorpshuis kunnen ondermijnen.
Ouderen blijven langer in dorp of wijk wonen en worden ouder, jongeren trekken weg, wie geen auto (meer) rijdt, heeft een beperkte actieradius. Er zijn meer alleenstaanden. Werkende mensen en vooral jonge ouders hebben volle agenda’s. Mensen gaan op latere leeftijd met pensioen. Allemaal zaken die vragen om bezinning. Wat voor dorpshuis wil in de toekomst De Bolderik worden/zijn ?

1

De vraag is waar bewoners van Sleeuwijk zich aan willen verbinden en of dorpsraad, wijkteams en organisaties zich willen verbinden aan het dorpshuis. Wat zijn de geschikte openingstijden en met welke activiteiten kan een uitbreiding gerealiseerd worden?

2

De activiteiten en ontmoetingen die volgens onderzoek een positieve invloed hebben zijn :
–    open maaltijden
–    nieuwjaarsreceptie
–    dorpskampioenschappen (kaarten, spellen, etc.)
–    rommelmarkt
–    lezingen
–    fietstochten/puzzeltochten met start en finish in dorpshuis
–    dorpsveiling voor een goed doel
–    boekenbeurs/platenbeurs
–    try-outs theatervoorstellingen
–    toneel- en muziekuitvoeringen

3

Het pand en haar zalen biedt een scala aan mogelijkheden op het gebied van sport, ontspanning, cultuur en andere activiteiten. Zoals de doelstelling is verwoord in de missie en visie van het bestuur, is het leggen en onderhouden van contacten de belangrijkste functie.

Mijlpalen 

Verschillende mijlpalen die gesteld waren zijn al behaald! 

Evenementenzaal

De huidige kleine zaal is in 2018 geheel verbouwd. Er is een op zichzelf staande evenementenzaal van gemaakt met zelfs een bargedeelte en een aangrenzend buitenterras. Deze nieuwe evenementenzaal kan worden verhuurd aan externe partijen met of zonder personeel.

Lobby

De Lobby is net als de evenementenzaal volledig gerenoveerd en heeft een warme en gezellige uitstraling gekregen. Het bargedeelte is uitgebreid met een biljarttafel. Zo kan er nu, naast een portje darts, ook biljart worden gespeeld in de lobby.

Bilbliotheek

De bibliotheek, die zich voorheen in een centrale ruimte in De Bolderik bevond, is verhuisd naar de Brede School. De zaal die vrijgekomen is is omgebouwd tot een creatieve ruimte, die onder schooltijd wordt gebruikt door De Schans. De ruimte is ingericht om er vakken als Muziek en Drama te doceren, waardoor er vele faciliteiten beschikbaar zijn. Buiten schooltijd is deze zaal ook beschikbaar voor verenigingen.

Mogelijkheden

Naast de vele mogelijkheden waarover De Bolderik nu al beschikt, zal er binnenkort dus nog meer ruimte zijn voor allerlei activiteiten. Heeft u vragen, behoefte aan meer informatie óf een leuk idee, neem dan vooral contact met ons op.