Over

Al sinds 1987 “Gewoon… gezellig”

In 1978 werd na een enquête onder de bewoners van Sleeuwijk duidelijk wat er werd gemist in Sleeuwijk: een plek voor verenigingswerk en sociaal-culturele activiteiten. Na de oprichting van een werkgroep werd er, dankzij veel steun van de toenmalige wethouder, in 1981 besloten dat er een nieuw dorpshuis moest komen. De werkgroep wordt in 1983 omgedoopt tot “Stichting Dorpshuis Sleeuwijk” (in oprichting) en in 1984 is de oprichting van deze stichting definitief: tijd voor concrete plannen. De bouw kan, na veel oponthoud en planmatige wijzigingen, in maart 1986 dan eindelijk beginnen. Op 11 april 1987 volgt de feestelijke opening van ‘De Bolderik’, die deze naam te danken heeft aan een prijsvraag die werd uitgeschreven door de stichting en door Nelleke van Vugt werd gewonnen. Er werd een oproep gedaan voor een beheerdersechtpaar voor het nieuwe dorpshuis. Onder de 40 kandidaten die zich hiervoor hadden aangemeld, was ook Gerrit van Andel, die net zijn horecapapieren binnen had om in de voetbalkantine achter de bar te kunnen staan. Gewapend met dit beetje horecaervaring en heel wat ideeën voor activiteiten bleken Gerrit en zijn vrouw Lisette een solide team om in De Bolderik, de stichting te ondersteunen.